แบบทดสอบหลังเรียน

วิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง


บทที่ เรื่อง
1 รูปร่างสัญญาณไฟฟ้า 
2 วงจรลดรูปสัญญาณ และวงจรแปลงรูปสัญญาณ 
3 อินทิเกรเตอร์ 
4 ดิฟเฟอร์เรนชิเอเตอร์ 
5 คลิปเปอร์ 
6 แคลมเปอร์ 
7 ทรานซิลเตอร์สวิตช์ 
ทรานซิลเตอร์สวิตช์ (ต่อ)
8 ชมิตต์ทริกเกอร์ 
9 อะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ 
10 โมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ 
11 ไบสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ 
12 ลอจิกเกต และการกำเนิดสัญญาณ 
13 ฟลิปฟลอป 
14 การซิงโครไนซ์ และไดอะแกรมเวลา
 
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™