แบบทดสอบก่อนเรียน


 

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนการเรียนการสอนทุกครั้งเมื่อขึ้นบทเรียนใหม่

บทที่ เรื่อง
1 การผลิตและการเตรียมลมอัด
2 งานควบคุมกระบอกสูบทางเดียว
3 งานควบคุมกระบอกสูบสองทาง
4 งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์ว 5/2 แบบลม
5 งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์วกันกลับสองทาง 
6 ควบคุมความเร็วก้านสูบ
7 งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์วระบายลม
8 งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์วความดันสองทาง
9 านควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์วหน่วงเวลา
10 งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์วจัดลำดับ
11 งานควบคุมแบบอัตโนมัติ
12 งานควบคุมกระบอกสูบแบบต่อเนื่อง
13 หลักการเบื้องต้นของไฮดรอลิกส์
14 งานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมทิศทางแบบ 4/2 และ 4/3
15 งานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมอัตราการไหล
16 งานควบคุมมอเตอร์ไฮดรอลิกส์
17 งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์วกันกลับแบบมีน้ำมันควบคุม
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™