วันที่อัพเดท 13/09/2013 เวลา 14:43:24
วิทยากร คุณศุภกร สอนดี การศึกษา ระดับ ปริญาตรีจากมหาวิทยาลัย ............ ระดับ ปริญาโทจากมหาวิทยาลัย ............
วันที่อัพเดท 13/09/2013 เวลา 14:34:00
โครงการอบรม “การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน” CBL Train The Teacher 2 days Workshop with Dr.Wiriyah สำหรับนักการศึกษา คุณครู และผู้ปกครอง Creativity-based Learning (CBL) ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และคณะ จึงได้ทำการวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการสอนใหม่ ที่เหมาะสมกับปัญหาของประเทศ และเป้าหมายการศึกษาของเรา แนวการสอนแบบ Creativity-based Learning หรือ CBL ถือเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการสอนของไทยครั้งใหญ่ เนื่องจากครูจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแน...
วันที่อัพเดท 13/09/2013 เวลา 14:30:39
ในฐานะผู้คลั่งไคล้หนังสือ “ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21” เล่มนี้ สื่อสาระสำคัญยิ่งของการศึกษายุคใหม่ ที่แตกต่างไปจากแนวคิดเดิมๆ โดยสิ้นเชิง นักการศึกษา ครู พ่อแม่ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจคุณภาพของการศึกษาทุกคนควรได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เพื่อจะได้ช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาไทยออกไปจากความเชื่อหรือวิธีคิดเก่าๆ ให้การเรียนรู้ในสังคมไทยบรรลุการเรียนรู้ทักษะสำหรับมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ให้จงได้ ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ...
1
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™