การอบรมที่ผ่านมา

  • โครงการอบรม “การสอนแบบ...

    วันที่ : 2013-09-13 14:34:11 ผู้เข้าชม : 231

    โครงการอบรม “การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน” CBL Train The Teacher 2 days Workshop with Dr.Wiriyah สำหรับนักการศึกษา คุณครู และผู้ปกครอง Creativity-based Learning (CBL) ดร.วิริยะ ...

© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™